Välkommen!

Du verkar vara ny här? Om du vill vara med, klicka på en av följande knappar:

Sport lotteriet med start nu i september

Under 2022 har vi inte haft organisation eller möjlighet att genomföra flera av de arrangemang som tidigare år genererat en stor intäkt till klubben, t ex PowerTrail och Night Run. Trots många andra väldigt lyckade aktiviteter som Arosträffen, Naturpasset, Skol-orientering, Summer Meet-städning så är inkomstbortfallet kännbart. Som en hjälpande aktivitet kommer vi att under tre månader sälja Sportlotter i samarbete med några av våra partners.

Varje lott kostar 50 kronor, men inkluderar då också rabattkuponger;

  • 50 sek rabatt hos ICA Grytan

  • 10 % rabatt vid ett köp hos Letro sport

  • 10 % rabatt vid ett köp hos Pressbyrån Vasagatan 13

  • 50 sek rabatt ho Lills fotvård

Vi hoppas att vi gemensamt kan göra en insats för att sälja dessa lotter till vänner, bekanta, via arbetsplatsen eller liknande. Förhoppningen är att varje medlem/familj kan sälja 10-20 lotter, vilket skulle ge ett stort bidrag till klubbens ekonomi.

Lotterna distribueras av Roothan och finns att hämta i Orientalen eller i samband med höstens arrangemang

Logga in eller registrera för att kommentera.