Välkommen!

Du verkar vara ny här? Om du vill vara med, klicka på en av följande knappar:

PM Vallbysprint 12/10

Samling: Vallby Centrum (Länk till karta: Västerås karta - hitta.se)

Parkering: På allmänna parkeringar i och kring Vallby Centrum.

Karta: Skala 1:4000, delvis reviderad till nya sprintnormen 2021. Angivelser tryckta på kartan, inga lösa.

Kontroller: Röd/vit snitsel. Touchstämpling gäller. Eftersom vi befinner oss i ett område med mycket folk i rörelse kan det tyvärr inträffa att snitslar försvinner under träningens gång.

Förbjudna områden: Påminner om sprintreglerna där staket med tjock baslinje och dubbelstreck alltid är förbjudna att passera även om det i praktiken är möjligt. Detsamma gäller häckar och annan växlighet markerade med den mörkaste gröna färgen. Självklart är all tomtmark också förbjuden att beträda. Dessutom får man av säkerhetsskäl inte springa på Vallbyleden (markerad förbjuden på kartan). Det förekommer också ett flertal passager mellan byggnader o.d. som är förbjudna att passera, dessa förbjudna passager är inte markerade i terrängen utan endast på kartan.

Utrustning: Inget krav på heltäckande klädsel, vanliga löparskor är att föredra, kompass. Det blir mörkt ca 18:30 så pannlampa är att rekommendera åtminstone som kartljus och definitivt för alla finallöpare på klubbträningen, där det blir natt-sprint för alla.

Klubbträning: Kval med individuell valfri starttid mellan 17:45-18:10. Baserat på kvalresultatet går hälften till A-final och hälften till B-final. Finalen har omvänd startordning i förhållande till placeringen i kvalet, med första start beräknad ca 18:35.

Ungdomsträning: En bana med start efter ledares anvisningar

Kommentarer

Logga in eller registrera för att kommentera.