Välkommen!

Du verkar vara ny här? Om du vill vara med, klicka på en av följande knappar:

PM Elitkvalificerande testträning 28 mars

Kompletterande info:
Följ grusvägen till parkering. Parkering nr 1 ligger 600 m från start, och fylls på till dess den är full. Därefter sker parkering nr 2 vid Vaskmyran 500 m tidigare längs grusvägen.

Parkering nr 1 är tillika förstart. Deltagare i testet joggar från förstart till start där karta erhålls vid startögonblicket. Start sker med tidsmellanrum på 2 min från kl 10.00.

Övriga deltagare erhåller karta vid förstart från kl 10.25 och joggar till start och startar vid valfri tidpunkt. Karta kan erhållas fram till kl 11.30 vid förstart.

OBS: Mycket viktigt att inga samlingar med flera deltagare uppstår. Alla deltagare ska se till att hålla avstånd till varandra så smittspridning ej kan ske. Nyttja möjligheten att komma till träningen och starta inom hela perioden 10.25-11.30. Vänta på avstånd vid kartutlämningen om någon redan står där. Och uppehåll er kortast möjliga tid vid förstart.

Banan
5.6 km. Full svårighets grad väl i klass med SM / Swedish League. Delvis mycket detaljrikt. Generellt små höjdskillnader vilket gör terrängen ganska diffus och lite svårläst. Kartan är dock av god kvalitet så långt kontrollutsättaren noterat. Framkomlighet relativt god men begränsas frekvent av gallringsrester på marken. Begränsningen är i vanlig ordning mer påtaglig ju mer man slarvat med grundträningen.

Ett nytt hygge är markerat på kartan manuellt. En kort körväg på 10-talet meter vid start punkten är ej inritad.

Anmälan stängs kl 24.00 ikväll.

Kom ihåg sommartiden.

Välkomna!
Logga in eller registrera för att kommentera.