Välkommen!

Du verkar vara ny här? Om du vill vara med, klicka på en av följande knappar:

Digital löparträff söndag 20 december kl 16:00!

Löparträff inför tävlingssäsongen 2021!

Tid: Söndag 20 december kl 16:00

Plats: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:meeting_MDZkNGRhMWMtZDg5My00ZTUyLTliNmMtOTJlMGMxZDk4MWM3@thread.v2/0?context={"Tid":"d15964b5-f481-4da3-a663-ca9610222e43","Oid":"7bfe9ed6-d269-4498-b95e-3b986d7368e7"}

Vi håller ett digitalt möte för att prata om stafetter och värdetävlingar under 2021.
Det kommer information från UK, träningsplaneringsgruppen och elitsamordnarna.
Mötet riktas främst till juniorer och seniorer, från 16 år och uppåt.

Välkomna!

Kommentarer

Logga in eller registrera för att kommentera.