Välkommen!

Du verkar vara ny här? Om du vill vara med, klicka på en av följande knappar:

Medlemsregistret informerar - medlemmar som inte betalt 2018 års avgift håller på att inaktiveras

Idag har arbetet påbörjats med att inaktivera de medlemmar som inte betalt medlamsavgiften för 2018.

Om någon är drabbad och vill vara aktiv ska medlemsavgift omedelbart betalas in till klubbens bankgiro. Vidare ska kassören underrättas. Kassören underrättar sedan medlemsregistret som när avgiften är bokförd aktiverar medlemmen igen.

Logga in eller registrera för att kommentera.