Välkommen!

Du verkar vara ny här? Om du vill vara med, klicka på en av följande knappar:

Påminnelse - Beställning av Restaurangchansen

redigerade August 2019 i Allmänt

I år kommer jag att ta hem endast ett fåtal häften/appar utöver det som är förbeställt. Om du vill vara säker på att få en Restaurangchans, (och inte redan beställt) gör din beställning senast 1 september genom att svara på detta inlägg. Restaurangchansen kostar 260 SEK (varav 130 SEK) går till klubben.

Gun Millinger
Tel 072 7108099

Logga in eller registrera för att kommentera.