Välkommen!

Du verkar vara ny här? Om du vill vara med, klicka på en av följande knappar:

Erbjudande om screening för dig mellan 15-25 år

Nu kan du som är mellan 15-25 år boka in dig för screening hos Patrick Rapp.

Screeningen består av tre träffar med Patrick. Du bekostar själv det första mötet, 450 kronor och klubben bekostar de två återstående mötena. Detta tack vare det projekt som vi har fått beviljat genom SOFT och Idrottslyftet.

Screeningen hjälper dig att upptäcka obalanser i kroppen och jobba med övningar för att motverka skador. Se mer info på http://sportperformancecenter.com/.

Kontakta Patrick via mejl för att boka in dig och hänvisa till VSOK när du gör bokningen. Adressen är info@sportperformancecenter.com

Om du är intresserad av Patricks presentation och modell för träningsprogram men inte hade möjlighet att delta på den workshop som hölls i söndags kan du få underlaget av Karin Å. Mejla då till karin.cs.akerman@gmail.com

Logga in eller registrera för att kommentera.