Välkommen!

Du verkar vara ny här? Om du vill vara med, klicka på en av följande knappar:

Öppna klasser förtydligande från styrelsen

Styrelsen har beslutat att:
Om arrangören tar ut en extra avgift för anmälan till Öppen klass på tävlingsdagen betalas den av medlemmen själv. Regleras som ej start av klubben.

Ordf Anders Rooth

Kommentarer

  • För att förtydliga ovannämnda beslut: SOFT har beslutat att från starten av 2019 får arrangörer ta ut upp till 50% extra avgift vid anmälan på tävlingsdagen, detta gäller också öppna klasser. Det tillämpas ännu inte på alla tävlingar, men för att vara säker på att inte få extra avgifter bör man föranmäla sig till öppna klasser på samma sätt som för vanliga klasser. Orsaken till detta beslut är de merkostnader det innebär för en arrangör att veta hur många "solskensorienterare" det kommer på tävlingsdagen.

Logga in eller registrera för att kommentera.